Maatskappy-registrasie

‘n Buitelander mag `n aandeelhouer wees in ‘n maatskappy in Botswana en/of direkteur daarvan wees.

Oprig-kostes van Maatskappy (Edms) Bpk:
Volledige geregistreerde rak-maatskappy met aandele sertifikaat P 4,000.00
Verandering van direkteure P 1,000.00
Verandering van aandeelhouding P 500.00
Verandering van geregistreerde adres P 150.00
Verandering van adres waar maatskappy-dokumente gehou word P 150.00
Uitreik nuwe aandelesertifikaat(ate) P 100.00
Naamsverandering P 600.00
Verandering van rak-Maatskappy Sekretaris na Swiss Africa Nul 

Maatskappy se Jaarlikse Administrasie:
Jaarlikse Belasting Opgawe
Fooi - Opstel van opgawes en dokumentasie-hantering te Registrateur van Maatskappye (sluit nie opstel van Finansiële State in nie) P 2,200.00
Uitgawe - Fooi gehef deur Registrateur vir Opgawe P 350.00

Fooi vir Algemene Jaarvergadering (AJV) (opsioneel)
Sal gedoen word slegs op instruksie
Kennisgewing aan direkteure van AJV
Notules van AJV
Resolusie standaard
Resolusie buitengewoon (spesiale resolusie ens.)

Voertuigregistrasie
Dept. Vervoer Lisensiefooi vir betrokke voertuig plus ons diensfooi van P 500.00